تبلیغات
  تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

کد تبلیغ شرح تبلیغ سایز تبلیغ قیمت یک ماهه(تومان) قیمت سه ماهه(تومان)
D 1 درج بنر بالای صفحه
60*468
5000 10000
D 2 درج بنر در ستون چپ بالا
240*120
3000 7000
D 3 درج بنر در ستون چپ بالا
125*125
1500 3500
D 4 درج بنر پایین ستون مطالب
60*468
2000 5000
D 5 درج بنر در ستون راست در امکانات جانبی
240*120
1500 3500
D 6 درج بنر در ستون راست در امکانات جانبی
125*125
1000 2000
D 7 درج تبلیغات متنی در بهترین موقعیت
------
500 1000
D 8 ارسال پاپ آپ یک ماهه
------
8000 20000